Конкурси за редовни докторанти в НМА

01.09.2017Конкурси за редовни докторанти в НМА

Обяви за конкурси за докторанти                

 

  Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София обявява конкурси за прием на редовни докторанти – държавна поръчка          в  професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство по следните докторски програми:

Хорово дирижиране – една към катедра „Дирижиране” /конспект/

Солфеж - една към катедра "Теория на музиката"  /конспект/

Класическо пеене – една към катедра „Класическо пеене”   /конспект/

Пиано – една към Клавирна катедра           /конспект/                                                                         

Цигулка – една към катедра „Цигулка”       /конспект/

Виолончело – една към катедра „Струнни инструменти”    /конспект/

Фагот – една към катедра „Дървени духови инструменти”    /конспект/

Камерна музика – цигулка – една към катедра „Камерна музика и съпровод”  /конспект/

 

Всички със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 71 /01.09.2017г./                                                                                                                                                           

Конспекти се получават и документи се подават до 15.00 часа на 02 ноември 2017 г. в Учебен отдел на НМА, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 94, тел.     02/440-97-47.

Заявление

Документи

01.09.2017 г.

« Назад към всички новини