Евростипендии - кампания 2010/2011 НОВО

19.08.2011

Уважаеми студенти, НМА извърши превода на средствата към СЖ Експресбанк на класираните студенти за стипендии и награди за двата семестъра на учебната 2010/2011 година.

Списък с класираните студенти за стипендии зимен семестър

Списък с класираните студенти за стипендии летен семестър

Списък с класираните студенти за награди зимен семестър

Списък с класираните студенти за награди летен семестър

Уважаеми студенти,

На 06.06.2011 г. Министерството на образованието, младежта и науката открива кампанията за кандидатстване за стипендии и награди за зимния и летния семестър на учебната 2010/2011 г. по проект „Студентски стипендии и награди” - II фаза, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.

В срок от 06.06.2011 до 26.06.2011 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез  страницата на проекта - http://eurostipendii.mon.bg. Крайната дата за подаване на документите за стипендии и награди на хартиен носител във висшите училища е 30.06.2011 г. Подробни разяснения ще намерите в секцията „Онлайн кандидатстване”.

Г Р А Ф И К за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии и награди за зимен и летен семестър на учебната 2010/2011 г.

УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ИНСТРУКЦИЯ за реда и условията за предоставяне на стипендии и награди

ВАЖНО - служебна бележка за участие в Академични проекти в НМА можете да изтеглите от тук.
Бележките се разписват от РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА!!!

Информация -  http://eurostipendii.mon.bg/

ЗА ВЪПРОСИ - 4409 782 - Мариян Георгиев

« Назад към всички новини