Конкурси за академични длъжности в НМА

01.09.2017Конкурси за академични длъжности в НМА

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство за:                                                                                                                                          

 

професори по:                                                                                                                                 

Цигулка – един към катедра „Цигулка”

Флейта – един към катедра „Дървени духови инструменти”

 

доцент по:                                                                                                                                      

Камерно пеене – един към катедра „Класическо пеене”

Всички със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр.71 от 01.09.2017 г.                                                                                                                                     

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 94 до 15.00 часа на 02.11.2017 г., тел.02/ 440-97-47.

 

« Назад към всички новини