Информация за кандидат-студентите от българска народност, кандидатстващи по ПМС № 103/1993 г. и за гражданите на Р. Македония по ПМС № 228/1997 г.

23.06.2017Информация за кандидат-студентите от българска народност, кандидатстващи по ПМС № 103/1993 г. и за гражданите на Р. Македония по ПМС № 228/1997 г.

Информация за специалностите и броя на местата за учебната 2017/2018 г., за които ще се приемат студенти - лица от българска народност, живеещи извън Република България,  съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. и граждани на Р. Македония, съгласно ПМС №228/1997 г., можете да видите ТУК.

« Назад към всички новини