КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ по проект ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ за ЛЕТЕН семестър на учебната 2016/2017 г по проект BG05М2ОP001-2.003 „Студентски стипендии”

05.06.2017КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ по проект ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ за ЛЕТЕН семестър на учебната 2016/2017 г по проект BG05М2ОP001-2.003 „Студентски стипендии”

Уважаеми колеги,

Можете да видите класираните от Вас за европейски стипендии за успех и за специални постижения.

Класирани за стипендии за успех

Класирани за стипендии за специални постижения

 

Намопняме Ви, че  8 юни 2017 г. е крайния срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта).

 

 

 

 

« Назад към всички новини