Конкурс за проекти за научна и художественотворческа дейност - 2017 г.

06.10.2016Конкурс за проекти за научна и художественотворческа дейност - 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2017 г.

 

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2017 г., се подават  

от 17 октомври до 15:00 часа на 18 ноември 2016 г. в Учебен отдел.

 

Комплектът документи включва:

1.  Попълнен типов формуляр (изтегля се от сайта на НМА) – 2 екземпляра;

2.  Две рецензии (едната от външен рецензент);

3. Предложение от катедрен и/или факултетен съвет.

 

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева, преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                

Ръководител на научноизследователския или творческия колектив е преподавател от държавното висше училище, който притежава образователната и научна степен "доктор" и доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта.


                    Академичен център за научна и художественотворческа дейност

 


« Назад към всички новини