Проект „Студентски практики – Фаза 1“

27.09.2016

Във връзка със стартирането на дейностите във ВУ по проект „Студентски практики – Фаза 1“, изпълняван от МОН по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове, от 10.септември 2016г. е открита процедура за регистрация на студенти и работодатели, желаещи да участват в проекта.

Регистрацията се осъществява на интернет страницата на проекта  -  http://praktiki.mon.bg

« Назад към всички новини