Конкурси за редовни докторанти в НМА

13.09.2016Конкурси за редовни докторанти в НМА

Националната музикална академия

„Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на

редовни докторанти – дър­жавна поръчка,

в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство по следните докторски програми:

 

Оперно-симфонично ди­рижиране – една към Катедра „Дирижиране“;

Композиция – една към Катедра „Композиция“;

Класическо пеене – две към Катедра „Класическо пеене“;

Музикално-сценична режисура – една към Катедра „Музикално-сценично изкуство“;

Флейта – една към Катедра „Дървени духови инструменти“;

Виола – една към Катедра „Струн­ни инструменти“;

Пиано – две към Клавирна катедра;

Камерна музика – Флейта – една към Катедра „Камерна музика и съпровод“,

 

Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ /13.09.2016 г./.

Конспекти се получават и документи се подават до 15:00 часа на 14 ноември 2016, – в Учебен отдел на НМА,

бул. „Евлоги и Христо Георгие­ви“ 94, тел. 02/440-97-47.

Заявление

Документи

« Назад към всички новини