Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”

10.05.2016Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”

Уважаеми студенти,

От 10 май 2016 г. започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2015/2016 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 30 май 2016 г., а класирането ще бъде публикувано на 21 юни 2016 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите ТУК!

Разпечатаните формуляри и съпътстващите ги документи можете да подадете от 10 май до 2 юни по график, както следва :

1. На 10 май 2016 - в СЧЕТОВОДСТВОТО на НМА от 10 до 11:30 и от 13:30 до 15 при г-жа Красимира Ханджиева
2. На 11 май 2016 - в СЧЕТОВОДСТВОТО на НМА от 10 до 11:30 и от 13:30 до 15 при г-жа Красимира Ханджиева
3. На 12 май 2016 - в стаята на СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ от 10 до 11 и от 13:30 до 15
4. На 13 май 2016 - в стаята на СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ от 11:30 до 13

« Назад към всички новини