Четвърта научна среща „Докторантски четения“ в НМА

29.03.2016Четвърта научна среща „Докторантски четения“ в НМА

Уважаеми колеги докторанти,

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ организира за четвърти пореден път научната среща „Докторантски четения“. Изданието за 2016 година ще се проведе в дните 11 – 13 май 2016 г. Участие в нея могат да вземат както редовни докторанти, така и докторанти на самостоятелна подготовка, работещи в областта на музикалната наука или свързани с нея изследователски сфери. 

Най-любезно Ви каним да се присъедините към тази наша инициатива. Заявките Ви за участие очакваме до 30 април 2016 г. на електронна поща: dchetenianma@abv.bg

В заявката е необходимо да бъдат посочени трите Ви имена, наименованието на висшето училище и на института/факултета, към който се осъществява докторантурата, заглавието на предлаганата от Вас тема, както и координати (имейл и телефон) за обратна връзка.

Съгласно регламента прочитът на докладите трябва да трае не повече от 15 минути. Предвидено е допълнително време за кратка дискусия след представянето на всеки участник.

В проекта се предвижда и издаване на сборник. Редакционният екип си запазва правото да селектира темите, които ще бъдат включени в него.

В окончателния си вид за печат материалите трябва да бъдат с обем до 10 стандартни страници (1800 знака на страница).

 

Организационен екип на научна среща Докторантски четения

НМА „Проф. Панчо Владигеров“

« Назад към всички новини