Кариерен център - Лятна работа в Германия 2016

03.12.2015

Уважаеми колеги,

Филиал "Студентски труд" набира документи на желаещи за лятна работа в Германия през 2016 г. по силата на международна спогодба сключена между двете страни.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

Да са на възраст от 18 до 35 години;

  • Да са студенти редовно обучение;
  • Да не са последен курс на семестриално обучение;
  • Да имат добри познания по немски език /най-малко 3 години занимания по немски език/;
  • Да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия;
  • Да притежават средства за финансиране заминаването си за Германия.

 Необходими документи:

 1. Заявление (свободен текст) на български език, в което декларирате, че сте изучавали немски език най-малко три години и сте свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция (задължително се посочват начална и крайна дата), както и че притежавате необходимите средства за финансиране на заминаването си до Германия;

2. Уверение от висшето училище - данните за курса и семестъра на следване да са посочени с арабски цифри и изрично да е посочено, че лицето не е последен курс на семестриално обучение.

Уверението трябва да послужи пред Филиал "Студентски труд".

  1. Заявление
  2. Уверение от висшето училище


Не се приемат уверения, в които данните за курса и семестъра са посочени с римски цифри, както и написано на ръка заявление!

Краен срок за приемане на документи 08.01.2016 г.

Не чакайте крайния срок!

 Ето как може да се свържете с нас:

Адрес: София, Студентски град, блок 5, ул."Професор Брадистилов",  административна сграда на Община "Студентска", ет. 1, стаи 101 и 102

Работно време: 8.30 - 17.00 часа от понеделник до петък

Тел.: 868-80-48, 868-75-64
Факс: 868-75-64
E-mail: bstrud@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

« Назад към всички новини