Конкурс за проекти за научна и художественотворческа дейност - 2016 г.

25.09.2015Конкурс за проекти за научна и художественотворческа дейност - 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2016 г.

             ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които  ще  се реализират  през  2016 г.,  се  подават   от 28 септември до 20 ноември 2015 г. в Учебен отдел.

 Комплектът документи включва:

1.  Попълнен типов формуляр (изтегля се от сайта на НМА) – 2 екземпляра;

2.  Две рецензии (едната от външен рецензент);

3.  Предложение от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева, преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                

Академичен център за научна и художественотворческа дейност

« Назад към всички новини