Информация за кандидат-студентите от българска народност

03.09.2015Информация за кандидат-студентите от българска народност

 

ПРИЕМ 2015/2016 

    В Национална музикална академия  "Проф. Панчо Владигеров" за учебната 2015/2016 година ще се приемат студенти - българи, живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г., за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по следните специалности:

- Поп и джаз пеене - 1 бр.

- Поп и джаз инструментално изкуство - 1 бр.

- Звукорежисура, звуков и медиен дизайн - 1 бр.

 Кандидат-студентите се явяват на приемни изпити по програмите, публикувани в кандидатстудентския справочник  за уч. 2015/2016 г. за съответната специалност.

Приемните изпити по Поп и джаз пеене ще се проведат на 09 септември 2015 г. от 10:00 часа в Балетната зала /двор/.

Приемните изпити по Поп и джаз инструментално изкуство - бас китара ще се проведат на 09 септември 2015 г. от 10:30 часа в Балетната зала /двор/.

Приемните изпити за Звукорежисура, звуков и медиен дизайн - ще се проведат на 09 септември 2015 г. както следва:

         -  Солфеж и теория на музикалните елементи от 10:00 часа, стая № 42;

         -  Пиано - от 12:00 часа, стая № 48.

За повече информация - 44 09 752, 44 09 766

« Назад към всички новини