Информация за приемане на студенти - българи, живеещи извън Р. България, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС 103/1993 г.

27.05.2015Информация за приемане на студенти - българи, живеещи извън Р. България, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС 103/1993 г.

 

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" обявява специалностите, по които ще бъдат приемани студенти, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС 103/1993 г., за учебната 2015/2016 г. за обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър":

 

- Поп и джаз пеене - 1 бр.

- Поп и джаз инструментално изкуство - 1 бр.

- Звукорежисура, звуков и медиен дизайн - 1 бр.

 

Важна информация, публикувана в сайта на Министерството на образованието и науката.

ГРАФИК на кандидатстудентската кампания за приемане на българи, живеещи извън Република България,  съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г.

« Назад към всички новини