Информация по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза

28.04.2015Информация по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че срока за подаване на формулярите на хартиен носител в НМА е до 30 април /четвъртък/ 2015 г.

На 29.04 и 30.04 документи ще се приемат от 10:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч. в стая № 47 /счетоводството/.

« Назад към всички новини