Регистър на научната дейност - обновяване и допълване на данните за НМА "Проф. Панчо Владигеров"

16.03.2015Регистър на научната дейност - обновяване и допълване на данните за НМА

В А Ж Н О!

ОБНОВЯВАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА

данните за НМА "Проф. Панчо Владигеров"

в Регистъра на научната дейност

       Регистърът на научната дейност в Република България е създаден и се поддържа от Министерството на образованието и науката в съответствие със Закона за насърчаване на научните изследвания. Съдържанието на Регистъра, условията и редът за вписване и поддържане на данните в него, са определени с Инструкция № 1 на Министъра на образованието и науката.

       Включването на представител на академичния състав в Регистъра на научната дейност става след попълване на формуляр, който можете да изтеглите от страницата на НМА или да го получите като изпратите заявка на e-mail nikoleta_nma@abv.bg. Попълненият формуляр се връща на същия e-mail, като името на файла следва да бъде: NMA_RND_xy.doc, където x е инициал от собственото име, а y e фамилното име, изписани на латиница (пример: за Стефан Петров - NMA_RND_SPetrov.doc).

       При всяка настъпила промяна на професионалните и/или личните  данни, включени в бланката, трябва да уведомявате за настъпилата промяна на същия електронен адрес, с цел актуализация на Регистъра.

Формуляр за включване в Регистъра на научната дейност

Всеки преподавател, който желае да бъде включен в Регистъра на научната дейност на Република България, може да попълни приложения формуляр и да го изпрати на e-mail - nikoleta_nma@abv.bg или на nikoleta@nma.bg.  

 

Регистър на научната дейност 

« Назад към всички новини