Проведе се уебинар за базите-данни на RILM

18.02.2015Проведе се уебинар за базите-данни на RILM

На 16 февруари 2015 г. в Многофункционална зала № 48 се проведе уебинар за студенти и преподаватели, на който  бяха представени  базите-данни на RILM : Abstracts of Music Literature и Retrospective Abstracts of Music Literature. Библиотеката на  НМА "Проф. Панчо Владигеров“ осигурява платен достъп до тях на територията на Академията през текущата календарна година  чрез платформата на EBSCO Host. Присъстващите на този уебинар имаха възможност в директна връзка с г-н Павел Синек (Pavel Synek) от EBSCO Information Services да научат много детайли, съпровождащи процеса на търсене в най-богатите, професионално изградени рефератни бази-данни в областта на музикалното изкуство. Бяха обяснени и възможностите за индексиране на научни издания. Преподаватели и студенти отчитат тази инициатива на Библиотеката като полезна и навременна. Тя ще продължи със следващи уебинари, които ще запознаят участниците също и със системата Plum Analytics в EBSCO Host за получаване на наукометрични данни за оценка на приноса на отделните автори и институции в развитието на дадена научна област.

 

 

 

 

 

« Назад към всички новини