ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ В ТКДФ за уч. 2015/2016 г.

18.02.2015ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ В ТКДФ за уч. 2015/2016 г.

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

 

за уч. 2015 – 2016 г.

ПРОМЕНИ В ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ В ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИЯ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ НА НМА

 

 

Премахва се писменият изпит по солфеж и се намалява броят на произведенията в изпита по пиано.

 

Състезателните изпити ще се проведат както следва:

І. Солфеж и теория на музикалните елементи

1. Изпяване на два солфежа, определени чрез жребий по време на изпита, в тоналност до два знака, с алтерации, по зададен тон „ла“.

2. Познаване, построяване и изпяване на ладове, интервали и акорди (видове тризвучия и мажорно-малкия септакорд и техните обръщения) по зададен тон.

3. Нотиране на виолинов, алтов, теноров и басов ключ.

ІІ. Пиано

1. Първа част из соната по избор от Хайдн, Моцарт или Бетовен.

2. Пиеса по избор на кандидата (без ограничения за епохи и стилове).

(Произведенията се изпълняват наизуст.)

Кандидат-студентите за Теоретико-композиторски и диригентски факултет, получили оценка, по-ниска от среден (3.00) на изпита по солфеж и теория на музикалните елементи, не се допускат до изпита по пиано. Получилите оценка, по-ниска от среден (3.00) по пиано, не участват в класирането.

Състезателният бал на кандидат-студентите се формира от сбора на удвоената оценка по солфеж и теория на музикалните елементи и оценката по пиано. Кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в класирането.      

« Назад към всички новини