ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ В НМА - СТАНОВИЩЕ

13.02.2015ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ В НМА - СТАНОВИЩЕ

Проект „Студентски практики“ на МОН със средства на Европейски социален фонд е от изключителна полза за студентите от НМА“П.Владигеров“, които получават уникалната възможност , дадена от правилата на проекта, да практикуват бъдещите си професии във високо професионална среда, да опознаят спецификата на различните профили на пазара на труда, да изберат точната сфера на дейност, подходяща именно за тях. Общо 320 студенти от НМА преминаха през практическо обучение и то допринесе извънредно много за тяхното професионално развитие.

Работодатели на НМА станаха едни от най-известните и големи национални музикални институции – БНР, Софийска филхармония, Държавен музикален и балетен център, НМУ “Любомир Пипков“, Фондациите „Панчо Владигеров“, „Арденца“ и Ин сакрис“, Софийска, Пловдивска и Бургаска опери, както и звукозаписни фирми и различни специализирани училища.

Всеобщото мнение на работодателите ни за проект „Студентски практики“ е изключително положително, тъй като за тях този проект е отлична възможност за кадрови подбор, за въвеждане на студентите в правилата и етиката на работното място и кариерно развитие – един уникален мост между академичното обучение и пазара на труда, чиято липса всички дълги години усещаха. Много от тях получиха и възможности посредством нашите талантливи студенти да разширят обхвата на дейността си, да осъществят много по-мащабни и смели проекти. Всички бихме желали да продължим да работим в рамките на този проект, за да можем да помогнем на максимален брой наши студенти да намерят своето достойно място в професията.

И най-важното – благодарение на проект “Студентски практики“ много от студентите ни бяха ангажирани от работодателите си  - с постоянни трудови договори или периодически хонорувани – в БНР, Държавен музикален и балетен център, НМУ “Любомир Пипков“, Софийска филхармония и други. 

Във връзка с установен случай на злоупотреба от страна на недобросъвестни ползватели, от името на Ръководството на НМА“П.Владигеров“ и екипа за работа по проекта бихме искали да изразим категоричното си несъгласие, единичен случай да хвърля каквато и да било сянка на съмнение върху ползите от този проект за хиляди студенти. За съжаление, няма нито една сфера в нашия обществен и стопански живот, която да е напълно застрахована от неправомерно посегателство. Нека тези, които са извършили нарушение, да бъдат наказани от закона, но цялостната работа по проекта да продължи, както досега, защото в случай, че такова обстоятелство се използва като повод за ограничаване дейностите на проекта, в крайна сметка ще бъдат наказани не престъпниците, а добросъвестните студенти, преподаватели и работодатели, както и всеотдайно  работещите екипи във Висшите училища и МОН, на които проект “Студентски практики“ дължи своя успех. Наказани ще бъдат и бъдещите участници – ще им бъде отнета неповторима възможност да намерят своето най-добро работно място.

 

Проф.д-р Димитър Момчилов – Ректор

Проф.д-р Правда Горанова – Зам.Ректор

Петя Кисимова – Водещ функц. експерт „Студентски практики“

« Назад към всички новини