Информация по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза

13.01.2015Информация по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза

Уважаеми студенти,
 на 16 януари 2015 г., документи за кандидатстване за зимен семестър на учебната 2014/2015 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза, ще се приемат до 14:00 ч. в стая №45.

« Назад към всички новини