Информация за проект BG051PO001-3.1.08-0034

30.09.2014Информация за проект BG051PO001-3.1.08-0034

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0034

„Изграждане и въвеждане в действие на електронна система за управление /ЕСУ/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Уважаеми колеги,

продължават дейностите  по проект BG051PO001-3.1.08-0034 „Изграждане и въвеждане в действие на електронна система за управление /ЕСУ/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”.  

През месец октомври ще стартират нови две дейности по изпълнението на проекта: Дейност 4 - Провеждане на обучения за работа с Електронната система за управление и Дейност 7 - Апробиране и стартиране на системата.

Обученията по Дейност 4 ще се проведат в сградата, намираща се на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94, като допълнително ще бъде публикувано съобщение в сайта с точен график.

 

 

 

« Назад към всички новини