Проведе се заключителна пресконференция по проект BG051PO001-3.1.08-0034

22.12.2014Проведе се заключителна пресконференция по проект BG051PO001-3.1.08-0034

На 17 декември 2014 г. от 11.00 ч. в Зала-кафе „Модерен театър“ се проведе заключителна пресконференция и коктейл по проект BG051PO001-3.1.08-0034 „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ /ЕСУ/ В НМА „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ““, на която бяха представени резултатите от реализирането на проекта.

Екипът на проекта представи новата Електронна система за управление в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, която ще модернизира работните процеси във висшето училище и ще облекчи достъпа на студенти, преподаватели и други лица до информационните ресурси, обслужващи учебния процес в НМА. Изграждането на системата беше свързано с актуализиране на съществуващата нормативна и документална база на НМА и разработване на индикатори, критерии и методи за подобряване на качеството на обучението, в съответствие с Рейтинговата система за висшите училища.

Една от ключовите теми в проекта е развитието на Кариерния център на НМА, който подпомага реализацията на студентите на пазара на труда и проследява професионалното им позициониране след завършване на висшето образование, като по този начин осигурява информация за качеството на провежданото обучение и неговата актуалност. За целта ръководството на НМА и експерти от Кариерния център сключиха рамкови договори с ръководители на оперни и симфонични състави в цялата страна – София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, Велико Търново.

Изграждането на безплатна безжична интернет инфраструктура на територията на Ректората на НМА подпомогна работата по системата и популяризира проекта сред студентите и преподавателите в НМА. Електронната система за управление /ЕСУ/ ще обслужва не само основните процеси на Академията - управление, учебен процес, административни и информационни дейности, но и ще съдейства за развитието и отразяването на  художественотворческата дейност на студентите и преподавателите.

Снимки от събитието можете да видите ТУК.

 

« Назад към всички новини