Утвърдени проекти - 2015 година

19.12.2014Утвърдени проекти - 2015 година

Утвърдените проекти за финансиране през 2015 г. със средства, отпуснати целево от Министерството на образованието и науката, съгласно  Наредба № 9 от 8 август 2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

Списък на проектите можете да видите тук - http://www.nma.bg/bg/lpage/e0ee91/b8eced

« Назад към всички новини