НМА "Проф. Панчо Владигеров" отново е на първо място в РСВУ

02.12.2014НМА

Рейтингова система на висшите училища в България - четвърто издание - http://rsvu.mon.bg/rsvu3/

На 01.12.2014 г. Министерството на образованието и науката представи четвъртото издание на Рейтинговата система ва висшите училища в България. Класацията е направена по професионални направления, по които се провежда обучение http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=923.

За пореден път Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" е на първо място в професионално направление "Музикално и танцово изкуство".

« Назад към всички новини