Конкурс за проекти за научна и художественотворческа дейност - 2015 г.

27.10.2014Конкурс за проекти за научна и художественотворческа дейност - 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

НМА "Проф. Панчо Владигеров" обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2015 г.

ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, които ще се реализират през 2015 г., се подават от 28 октомври до 27 ноември 2014 г. в Учебен отдел при Николета Ненова.

 

Комплектът документи включва:

1.  Попълнен типов формуляр (изтегля се от сайта на НМА) – 2 екземпляра;

2.  Две рецензии (едната от външен рецензент);

3. Предложение от катедрен и/или факултетен съвет.

 

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева, преди подаването на документите в Учебен отдел.

Непълно комплектувани документи няма да бъдат разглеждани от Комисията.

                 Ръководителите на проектите, които са били отложени за разглеждане от Комисията на минало заседание, е необходимо да подадат актуализирани проектни предложения.

            Академичен център за научна и художественотворческа дейност

« Назад към всички новини