Интернет страницата на АЦЕДО е достъпна за потребители

22.04.2014Интернет страницата на АЦЕДО е достъпна за потребители

Уважаеми преподаватели,

Уважаеми студенти,

Екипът на проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров” има удоволствието да Ви представи сайта на АЦЕДО - http://acedo.nma.bg/. В него ще намерите актуална информация за събитията, които се организират и провеждат в изпълнение дейностите на проекта, достъп до софтуерната платформа за електронно и дистанционно обучение, информация за предстоящите курсове.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

С уважение:

Екипът на проекта

 

« Назад към всички новини