Правилник на НМА за прилагане на ЗРАСРБ

13.05.2011

Правилникът на Национална музикалта академия "Проф. Панчо Владигеров" за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България беше приет от Общото събрание на НМА на 13.05.2011 г.  /изтегли/.

« Назад към всички новини