Повишаване на квалификацията в областта на балета

19.09.2014Повишаване на квалификацията в областта на балета

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" предоставя методическа програма за повишаване на квалификацията и обучение в областта на балета /руска школа - ситема "Ваганова"/. Автор-съставител на програмата е доц. Калина Богоева, изтъкнат специалист в областта на методиката на класическия танц и класическия балетен репертоар. Обучаващите се по тази програма, след полагане на успешен изпит, получават официален сертификат от Академията. Разпространението и осъществяването на програмата се извършва със съдействието на фондация "Калина Богоева".

За повече информация посетете сайта на Фондацията, на адрес: www.kalinabogoevafoundation.com

« Назад към всички новини