Безплатни електронни курсове за студентите на НМА

10.09.2014Безплатни електронни курсове за студентите на НМА

БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИ КУРСОВЕ И МОДУЛИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА НМА "Проф. Панчо Владигеров"

Обучението се осъществява през софтуерната платформа за провеждане на електронно и дистанционно обучение, създадена по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”.

Електронните учебни модули са достъпни за всички студенти на НМА.

Необходима е регистрация в АЦЕДО.

Молим студентите, които се регистрират в платформата на АЦЕДО, да попълнят следната АНКЕТНА КАРТА и да я изпратят на e-mail - acedo_nma@mail.bg

При възникнали затруднения или въпроси относно регистрацията или при работата със софтуерната платформа на АЦЕДО, пишете на e-mail - s.valentinova@gmail.com -  администратор дистанционно обучение.

Екипът на проекта благодари на всички студенти, които вече ползват възможностите на АЦЕДО и на тези, които ще се включат И ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ БЕЗПЛАТНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИ МОДУЛИ!

Facebook страница на АЦЕДО - https://bg-bg.facebook.com/Acedo.NMA

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

« Назад към всички новини