АЦЕДО - Дистанционно обучение за студентите в НМА

17.07.2014АЦЕДО - Дистанционно обучение за студентите в НМА

Уважаеми студенти,

Софтуерната платформа за провеждане на електронно и дистанционно обучение по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров” е отворена за достъп. Електронните учебни модули са достъпни за всички студенти на НМА.

Необходима е регистрация в АЦЕДО.

Молим студентите, които се регистрират в платформата на АЦЕДО, да попълнят следната АНКЕТНА КАРТА и да я изпратят на e-mail - acedo_nma@mail.bg

При възникнали затруднения или въпроси относно регистрацията или при работата със софтуерната платформа на АЦЕДО, пишете на e-mail - s.valentinova@gmail.com -  администратор дистанционно обучение.

 

Екипът на проекта благодари на всички студенти, които вече ползват възможностите на АЦЕДО и на тези, които ще се включат И ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ БЕЗПЛАТНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИ МОДУЛИ!

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

« Назад към всички новини