Информация за проект BG051PO001-3.1.08-0034

15.05.2014Информация за проект BG051PO001-3.1.08-0034

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0034

„Изграждане и въвеждане в действие на електронна система за управление /ЕСУ/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Уважаеми колеги,

продължават дейностите  по проект BG051PO001-3.1.08-0034 „Изграждане и въвеждане в действие на електронна система за управление /ЕСУ/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”.  

Поради големият интерес към Wi Fi мрежа в сградата, намираща се на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94, екипът на проекта създаде специален e-mail адрес, на който можете да изпращате Вашите  въпроси, мнения и препоръки - wifi.nma@abv.bg

 

 

« Назад към всички новини