Изградена е Wi Fi оптична връзка в НМА по проект BG051PO001-3.1.08-0034

31.03.2014Изградена е Wi Fi оптична връзка в НМА по проект BG051PO001-3.1.08-0034

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0034

„Изграждане и въвеждане в действие на електронна система за управление /ЕСУ/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Уважаеми колеги,

Бихме искали да ви уведомим, че на цялта територия на сградата, намираща се на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94 е изградена Wi FI оптична мрежа по проект BG051PO001-3.1.08-0034 „Изграждане и въвеждане в действие на електронна система за управление /ЕСУ/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”. За повече информация и за предоставяне на паролите на мрежите, можете да се обърнете към екипа за управление на проекта. 

 

 

« Назад към всички новини