Пролетни четения

11.04.2011

Успешно приключи организираната от катедра "История на музиката и етномузикология" национална среща на преподаватели по история на музиката и музикален фолклор в средните и висшите музикални училища и на преподавателите по музика в СОУ .

В тридневния форум се включиха представители от Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", АМТИИ - Пловдив, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Тракийски университет - Стара Загора, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Нов български университет, Варненски свободен университет, Институт за изследване на изкуствата - БАН, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН, НМУ "Любомир Пипков" - София, НУМТИИ "Добрин Петков" - Пловдив, НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" - Бургас, НУИ "Панайот Пипков" - Плевен, НУИ "Добри Христов" - Варна, НУИ "Проф. Веселин Стоянов" - Русе и др.

« Назад към всички новини