Информационна работна среща по проект BG051PO001-4.3.04-0055

27.03.2014Информационна работна среща по проект BG051PO001-4.3.04-0055

В изпълнениe на дейностите по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров” на 26 март 2014 г. се проведе информационна работна среща с преподавателите, които участват като експерти в Дейност 4 - "Разработване на електронни учебни модули за дистанционно обучение и необходимите за тях електронни и мултимедийни помагала" и Дейност 5 - "Разработване на учебни планове и програми за дистанционно обучение".

 

За повече снимки виж ТУК. 

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от

Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

« Назад към всички новини