Национална музикална академия с висока оценка от програмна акредитация

24.03.2014Национална музикална академия с висока оценка от програмна акредитация

На заседание проведено на 26.02.2014 г. (Протокол № 4), Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства даде на НМА програмна акредитация на професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство за ОКС "бакалавър", ОКС "магистър" след средно образование и ОКС "магистър" след "Бакалавър" на основание обща оценка 9.42 Срокът на валидност на акредитацията е шест години.

« Назад към всички новини