Информация за софтуерната платформа по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

07.02.2014Информация за софтуерната платформа по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

Скъпи студенти,

Софтуерната платформа за провеждане на електронно и дистанционно обучение по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров” е отворена за достъп. Електронните учебни модули ще бъдат достъпни само за студентите, които са записани за летния семестър на учебната 2013/2014 г.

Желаещите да получат достъп до платформата могат да изпратят имейл на acedo_nma@mail.bg.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

« Назад към всички новини