Докторантски четения 2014

11.03.2014Докторантски четения 2014

Уважаеми колеги,

Катедра "История на музиката и етномузикология" при Теоретико-композиторски и диригентски факултет на Национална музикална академия, Ви кани да вземете участие в Докторантски четения 2014, които ще се състоят в периода 14 - 16 май.

Заявки за участие се приемат до 30 април на адрес: dchetenianma@abv.bg, чрез уточняване на име на докторанта, факултет, катедра и заглавие на темата.

Продължителност на докладите - 15 минути.

« Назад към всички новини