ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров” - последна седмица с обучения по проекта

21.12.2013ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров” - последна седмица с обучения по проекта

Уважаеми преподаватели,

Във връзка с изпълнението на Дейност 3 "Подготовка и обучение  на  преподавателския,  административния  и  техническия екип, ангажиран в дейностите по проекта" на проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, Ви уведомяваме, че от 06.01.2014 г. до 10.01.2014 г. ще се проведат последните обучителни курсове за Изработване на учебни модули и материали за електронно и дистанционно обучение и за Работа със специализирания софтуера за дистанционно обучение.

Курсът - Изработване на учебни модули и материали за електронно и дистанционно обучение ще се проведе в зала № 55 от 09.00 до 12.30 часа.

Курсът - Работа със специализирания софтуера за дистанционно обучение ще се проведе в зала № 55 от 13.00 до 16.30 часа.

Желаещите да се включат в обученията могат да изпратят e-mail на acedo_nma@mail.bg или да заявят лично желанието си при екипа на проекта в стая № 53 преди началото на курса.

 

« Назад към всички новини