Открива се конкурс за проекти за научна и художественотворческа дейност в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, които ще се реализират през 2014 г.

05.11.2013Открива се конкурс за проекти за научна и художественотворческа дейност в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, които ще се реализират през 2014 г.

Открива се конкурс за проекти за научна и художественотворческа дейност в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, които ще се реализират през  2014 г.

Класираните проекти ще се финансират със средствата, отпуснати целево от Министерството на образованието и науката, за присъщата на висшето училище научна и художественотворческа дейност, съгласно Наредба №  9 от 2003 г.

        ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност се подават в Учебен отдел при Николета Ненова  от 05 до 27 ноември 2013 г.

Комплектът документи включва:

1.  Попълнен типов формуляр (изтегля се от сайта на НМА) – 2 екземпляра;

2.  Две рецензии (едната от външен рецензент);

3. Предложение от катедрен и/или факултетен съвет.

Ръководителите на проекти представят формуляра за кандидатстване на гл. счетоводител – г-жа Соня Ханджиева, преди подаването на документите в Учебен отдел.

 

« Назад към всички новини