Продължават обученията по проект "Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

14.10.2013Продължават обученията по проект

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Бихме искали да ви уведомим, че продължават обученията за преподаватели и администрация по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Курсовете се провеждат в Зали №№ 54 и 55. Точен график се изработва след заявяване на желанията за обучение. Няма ограничение за възможния брой курсове. Молим да заявите желанието си за участие, чрез попълване на Заявление по образец.

ОБУЧЕНИЕТО Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

За заявяване на участие:

  • E-mail: acedo_nma@mail.bg 
  • Телефони: 4409 752, 4409 776, 4409 782 – Николета Ненова, Кремена Ангелова, д-р Мариян Георгиев
  • Административен център на проекта: НМА – стара сграда, зала №53, етаж 4, всеки работен ден от 12.00 до 13.00 ч.
  • Учебен отдел – всеки ден от 10.00 до 12.00 – Николета Ненова.
  • Кабинет № 62 /Кариерен център/ - всеки ден от 13.00 до 15.00 - д-р Мариян Георгиев

 

Предвидени са следните курсове: 

 

  • Изработване на учебни модули и материали за електронно и дистанционно обучение
  • Изработване на учебни модули/материали за електронно и дистанционно обучение -  II част - Подготовка на таблици, формули и графични обекти за внедряване в модули за електронно и дистанционно обучение
  • Обучения за работа със специализиран софтуер  за дистанционно обучение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Назад към всички новини