Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” обявява прием за платено обучение за придобиване на ОКС "магистър" след ОКС "бакалавър" или "магистър"

09.10.2013Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” обявява прием за платено обучение за придобиване на ОКС

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” обявява прием за платено обучение за кандидати с висше образование в следните магистърски специалности:

1. Педагогика на обучението по музика

2. Музикотерапия

3. Музикална журналистика

4. Медийна композиция и електроакустична музика

 

За притежаващите музикално висше образование кандидатстването е по документи.

Събеседване се провежда с кандидатите, чиято специалност от дипломата за висше образование не е от  професионално направление Музикално и танцово изкуство или по специалност Педагогика на обучението по музика. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление до ректора на НМА с посочена придобита специалност и образователно-квалификационна степен, и желана специалност.

2. Копие от дипломата за висше образование или академична справка за тези, които са дипломирани и предстои издаване на дипломата, с вписан среден успех от курса на обучението и среден успех от държавните изпити .

 

СРОК И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ:

Документи се подават до 30 октомври 2013 г. във факултетната канцелария на Теоретико-композиторски и диригентски факултет

 – етаж 1, стая № 20, г-жа М. Коцева, тел. 44 09 746.

 

Обявяване на приетите студенти – 31 октомври 2013 г.

 

« Назад към всички новини