Записване на приетите по държавна поръчка в допълнителния прием по документи за ОКС "Магистър" след ОКС "Бакалавър"

08.10.2013Записване на приетите по държавна поръчка в допълнителния прием по документи за ОКС

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА В ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНO-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОБРАЗОВАТЕЛНO-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДО 14.10.2013 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ВЪВ ФАКУЛТЕТНИТЕ КАНЦЕЛАРИИ.

НЕЗАПИСАЛИТЕ СЕ В СРОК ГУБЯТ ПРАВО НА ЗАПИСВАНЕ!

« Назад към всички новини