Национална музикална академия с висока оценка от институционалната акредитация

24.09.2013Национална музикална академия с висока оценка от институционалната акредитация

Акредитационният съвет на НАОА, на заседание проведено на 05.09.2013 г. (Протокол № 15), даде институционална акредитация на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”  на основание на обща оценка на критериите 9.23 (девет цяло и двадесет и три стотни), със срок на валидност 6 (шест) години, съгласно чл. 79, ал.4, т.1 от Закона за висшето образование.

« Назад към всички новини