Прием за образователно-квалификационна степен „магистър“ за кандидати от други висши училища

16.09.2013Прием за образователно-квалификационна степен „магистър“ за кандидати от други висши училища

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ ЗА КАНДИДАТИ ОТ ДРУГИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПРИТЕЖАВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“.

ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ СА ПО ОПРЕДЕЛЕН ГРАФИК, ПРЕД ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ, А КАНДИДАТСТВАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

График за държавни изпити

 

Клавирна катедра:

11. 09. - 11.00 ч.

13. 09. - 11.00 ч.

27. 09. - 11.00 ч. 

Зала „Димитър Ненов”

 

Катедра „Цигулка”:

13.09. - 11.00 ч.

26. 09 - 11.00 ч. 

Стая № 213

 

Катедра „Струнни инструменти”:

12. 09. - 14.00 ч.  

23. 09. - 14.00ч.

Стая № 118 (119)

 

Катедра „Дървени духови инструменти”:

11.09. - 14.00 ч.

23. 09. - 14.00 ч.

Стая № 112

 

Катедра „Медни духови и ударни инструменти”:

13.09. - 14.00 ч.

23. 09. - 15.00 ч.

Стая № 310

 

Катедра „Камерна музика и клавирен съпровод”:

Камерна музика

12. 09. - 10.00 ч.

26.09. - 10.00 ч.

Зала „Димитър Ненов”

Клавирен съпровод  

13. 09. - 10.00 ч.

Стая № 101

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

График за държавни изпити 

 

19.09. - 13.00 ч. 

Стая № 8

« Назад към всички новини