Проведе се пресконференция по повод стартирането на ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0034 по ОП РЧР

23.05.2013Проведе се пресконференция по повод стартирането на ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0034 по ОП РЧР

На 21 май 2013 година, в многофункционална зала № 48 на Национална музикална академия се проведе пресконференция по повод изпълнението на проект № BG051PO001-4.3.04-0034 - "ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ /ЕСУ/ В НМА „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”. Бяха представена основните насоки и рамки на проекта.

Проектът се осъществява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

« Назад към всички новини