Утвърдени проекти - 2021 година

                                   

 

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

 

1. Сборник „Докторантски четения“ с материали от проведената научна конференция 2020 /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

2. STUDENTUM OPERA SCRIPTA – електронно издание на НМА за студентски разработки

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петя Цветанова

 

3. Представителна книжка, рекламни материали и техническо обслужване във връзка със 100-годишнината на НМА

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петя Цветанова

 

4. Алманах /продължаващ проект/  № 13 (за 2021 г.)

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

5. Научна конференция „Докторантски четения“ 2021, девето издание

/традиционен проект/

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

6. Абонаменти за достъп до международни бази данни

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 

7. Създаване на дигитална нотна колекция, посветена на 100-годишнината на НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Ръководител на проекта: д-р Елисавета Петкова

 

8. Български език за чуждестранни студенти по музикално и танцово изкуство от втори курс

Ръководител на проекта: д-р Бонка Василева

 

9. Камерен концерт по случай 80-годишния юбилей на проф. Георги Костов

Ръководител на проекта: доц. д-р Лилия Костова

 

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

10. Сборник „100 години НМА. Единадесети академични пролетни четения – 2021“ /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

11. Сборник „Светът на Бетовен, Бетовен и светът. Десети академични пролетни четения – 2020“ /традиционен проект/

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Граматиков

 

12. Дипломен концерт с хор и оркестър на студентите от V курс Хорово дирижиране – випуск 2020

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

 

13. Дипломен концерт с хор и оркестър на студентите от V курс Хорово дирижиране – випуск 2021

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

 

14. Национална научна конференция „Петко Стайнов и неговото значение за развитието на българската музикална култура“

Ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Павлович

 

15. Международна конференция „Пандемията и живото изпълнение – предизвикателства и перспективи“

Ръководител на проекта: доц. д-р Момчил Георгиев

 

16. Първо печатно нотно издание на „22 вариации за пиано от Любомир Пипков“

Ръководител на проекта: доц. д-р Снежина Врангова

 

17. Сесия „Академични пролетни четения – 2021“, единадесето издание. Научен форум на преподавателите по история на музиката и музикален фолклор, с международно участие. Съставяне на сборник с докладите от сесията.

/традиционен проект/

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

18. Практически курс по хармония: учебно-методическо пособие. Част I (Диатоника)

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Надежда Тодорова

 

19. Участие в 31-и Международен конгрес на звукорежисьорите в Дюселдорф, Германия, 03-06.11.2021 г.

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

20. Дипломни звукорежисьорски проекти

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

21. Дигитализиране на дипломните работи на специалност „Звукорежисура“

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Петър Костов

 

26. IV Международно ателие за студенти по Композиция

Ръководител на проекта: проф. д-р Красимир Тасков

 

23. Дипломен концерт – специалност Оперно-симфонично дирижиране

Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Патриков

 

24. Издаване на сборник „Музикално-педагогическото взаимодействие“

Ръководител на проекта: доц. д-р Йордан Банев

 

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

25. Майсторски клас на световноизвестното сопрано Красимира Стоянова

Ръководител на проекта: ас. д-р Нона Кръстникова

 

26. Академичен  конкурс посветен на творчеството на Джузепе Верди

Ръководител на проекта: проф. Мила Дюлгерова

 

27. Курс „Създаване и утвърждаване на артистичен медиен образ на младия музикант в публичното пространство“

Ръководител на проекта: ас. д-р Нона Кръстникова

 

28. Участие на студенти от Вокалния факултет в концерт на „Майски музикални дни“ – Кюстендил 2021

Ръководител на проекта: доц. д-р Елена Каралийска

 

29. Сценична реализация на комичната опера „Любовен еликсир“

Ръководител на проекта: проф. д-р Виолета Горчева

 

30. Китарата и бас китарата в съвременната поп, рок и джаз музика - концерт

Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Стоянов

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

31. Майсторски клас и концерт на Мирослав Петков – водач на тромпетовата група на Кралски Концертгебау оркестър  – Амстердам“

Ръководител на проекта: проф. Атанас Дюлгеров

 

32. Академичен конкурс „Проф. Никола Стефанов“ на катедра „Духови  и ударни инструменти“

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

33. Творби за флейта от български композитори – II част

Ръководител на проекта: проф. д-р Венцислав Киндалов

 

34. Майсторски клас по пиано на проф. Антонио ди Кристофано

Ръководител на проекта: ас. д-р Гергана Несторова

 

35. XI Академичен камерен конкурс, посветен на 100-годишнината на НМА

Ръководител на проекта: проф. д-р Атанас Карафезлиев

 

36. XII Академичен цигулков конкурс „250 г. Лудвиг ван Бетовен“

Ръководител на проекта: проф. д-р Велика Цонкова

 

37. XIII Академичен клавирен конкурс, посветен на 230 г. от смъртта на В. А. Моцарт и 210 г. от рождението на Ф. Лист

Ръководител на проекта: проф. д-р Даниела Андонова

 

38. Академичен конкурс по виолончело

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Атанас Кръстев