Издания 2010

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И КОМПАКТДИСКОВЕ

2010 година

І  Печатни издания 

1. Научно издание на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” – Алманах, година втора

Ръководител на проекта: проф. д-р Наташа Япова

Ръководител на редакционна колегия: проф. д.изк. Томи Кърклисийски

В издадения втори брой на Алманах на НМА са включени научни студии и статии на преподаватели, докторанти и студенти; материали посветени на големи имена и традиции  на Академията.

Алманахът “Национална музикална академия проф. Панчо Владигеров”  е наследник на годишниците на академията.Освен основната информационна цел периодично да оставя документални следи от многостранната творческа дейност и от различните аспекти и отрасли в музикално-образователната, педагогическата, научно-приложната, изпълнителска и методично-организационна работа на най-старото и престижно висше музикално учебно заведение в България, пред настоящето издание стоят и други стратегически приоритети.

Алманахът има принос за очертаване облика на НМА не само като образователен и изпълнителски център, но и като активно работещо изследователско и методическо средище.

2. Лекционен курс „Аспекти на стилистичния анализ”, автор проф. д.изк. Пенчо Стоянов, печатно издание

Ръководител на проекта: проф. д.изк. Томи Кърклисийски

Печатното издание съдържа разширени и допълнени лекциите на проф. д.изк. Пенчо Стоянов, изнесени на специален семинар в НМА (2009). В този вид книгата е адресирана към широк кръг музикални специалисти, като същевременно ще има приложение в учебния процес в НМА.

3. „Генезис и адекватностни характеристики на диригентския жест”, автор проф. д.изк. Иван Бакалов, печатно издание

Ръководител на проекта: проф. Пламен Джуров

Мащабният изследователски труд на проф. д.изк. Иван Бакалов – виден български диригент, преподавател в НМА от близкото минало, разглежда за първи път не само в българската музиколожка литература, но и в международен аспект, същностни проблеми на диригентското изкуство. Трудът ще представлява интерес за професионални диригенти и ще намери място в обучението в специалност „Дирижиране”.

4. Сборник 15 авторски песни за комплект барабани с плейбеци на компактдиск

Автор: проф. Христо Йоцов

Сборникът съдържа съвременен учебен материал, включващ музикални пиеси в различни стилове (поп, рок, фънк, латин, етно, джаз). Компактдискът предлага плейбеци на пиесите. Учебният материал е поднесен в съвременна мултимедийна форма и цели формиране на художествена инструментална култура на изпълнителите на ударни инструменти.

5. Учебно помагало „Система от скали за импровизация, връзките им с акордовите прогресии и джаз пиеси с изписан акомпанимент и сола за контрабас и баскитара”

Автор: проф. Симеон Венков

Подобно учебно помагало за всички инструменти се издава за първи път в България. С него се цели изграждането на навици и умения на студентите в специалността „Поп и джаз изкуство” да акомпанират и импровизират.

6. „Научно информационни материали за дейността на НМА „Проф. Панчо Владигеров”

Ръководител на проекта: Мариан Георгиев

Издадени бяха две богато илюстрирани книжки (на български и английски език), представящи дейността на Академията във всички сфери: учебнометодическа, художественотворческа, научноизследователска, материално-техническа база, административно ръководство.

Създаден беше нов сайт на НМА, с възможности за богата информация за цялостната дейност и постиженията на НМА.

 

ІІ  Компактдискове

1. Компактдиск в памет на проф. Красимир Гатев

Ръководител на проекта: доц. Борислава Танева

Издаден по повод две години от кончината на големия български пианист проф. Красимир Гатев, компактдискът ще съхрани и предаде на поколенията негововото блестящо пианистично изкуство и високите му художествени постижения в интерпретацията на творби от Моцарт, Шуберт и Прокофиев.

2. Компактдиск „Българска клавирна музика”

Ръководител на проекта: доц. Ростислав Йовчев

Проектът се разработва от Катедра „Пиано” при Теоретико-композиторския и диригентски факултет. Комплектът от два диска ще очертава панорамата на българската клавирна музика чрез нейни ярки образци от автори от всички творчески поколения. Дисковете ще имат практическо приложение в обучението по пиано в НМА, както и в музикалните училища. Проектът е в начална фаза на подготовка, основната звукозаписна дейност е предвидена за 2011 г.

3. “Традиция и съвременност”

Ръководител на проекта: проф. Пламен Джуров

По този проект бяха осъществени два концерта на Ансамбъл “Софийски солисти” с диригент проф. Пламен Джуров, които бяха записани на живо на два компактдиска. Като солисти взеха участие видни професори от НМА и студенти-лауреати на конкурси.