Утвърдени проекти - 2017 година

 

Класирани проекти за 2017 г.

 

Алманах  2016 – осмо издание

Ръководител на проекта: доц. д-р Николай Градев

 

 

Инструментален факултет

 

IХ Академичен клавирен конкурс, посветен на 115 г.  от рождението на Веселин Стоянов и на 80 г. от смъртта на Морис Равел

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Чернаев

 

VII Академичен камерен конкурс, посветен на българската музика

Ръководител на проекта: доц. д-р Атанас Карафезлиев

 

Акордеонно концертно турне – 2017

Ръководител на проекта: доц. д-р Добромир Митев

 

Майсторски клас и концерт на Юрий Шишкин – баян

Ръководител на проекта: доц. д-р Добромир Митев

 

Издаване на учебно помагало „Практически курс по цифрован бас“, автор проф. Атанас Атанасов

Ръководител на проекта: проф. д-р Георгита Бояджиева

 

Академичен цигулков конкурс „100 г. Петър Христосков“

Ръководител на проекта: доц. д-р Велика Цонкова

 

„Дни на отворените врати“ – концертно турне на студенти и преподаватели от Инструментален факултет

Ръководител на проекта: проф. д-р Спиро Петков

 

Академичен конкурс „Проф. Никола Стефанов“ – за дуа с флейта

Ръководител на проекта: доц. д-р Венцислав Киндалов

 

Майсторски клас на проф. Боян Воденичаров

Ръководител на проекта: доц. д-р Маргарита Кръстева

 

Академичен конкурс „Медни духови и ударни инструменти“ – посветен на 95-годишнината на НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Ръководител на проекта: доц. д-р Ясен Теодосиев

 

Нотно издание „Три пиеси за тромбон и пиано“ от Георги Костов

Ръководител на проекта: доц. д-р Атанас Карафезлиев

 

Концерт по случай 70-годишнината та проф. д-р Димитър Момчилов

Ръководител на проекта: доц. д-р Атанас Карафезлиев

 

Академичен бас фестивал „В света на контрабаса – Bass space 2017“

Ръководител на проекта: проф. д-р Петя Бъговска

 

 

Вокален факултет

 

Пролетен концерт на катедра „Поп и джаз изкуство“

Ръководител на проекта: проф. д.изк. Мария Ганева

 

Коледен концерт на катедра „Поп и джаз изкуство“

Ръководител на проекта: проф. д.изк. Мария Ганева

 

Камерен концерт на студенти от НМА „Шедьоври на българската солова песен“

Ръководител на проекта: доц. д-р Боряна Ламбрева

 

Оперни гала-спектакли на студенти магистри от НМА в оперните театри в Бургас, Стара Загора, Пловдив

Ръководител на проекта: доц. д-р Деян Павлов

 

„Любовта в оперната драматургия“ – театрализиран концерт-спектакъл

Ръководител на проекта: доц. д-р Виолета Горчева

 

Първи Академичен конкурс за оперета и мюзикъл

Ръководител на проекта: доц. д-р Виолета Горчева

 

„Сравнителен анализ на някои музикално-драматургични моменти в операта „Травиата“, оперетата „Цигански барон“, мюзикъла „Службогонци“ през погледа на диригента“ – автор доц. Атанас Варадинов

Ръководител на проекта: проф. д.изк. Цонка Великова

 

Академичен майсторски клас на доктор хонорис кауза камерзенгерин Ана Томова-Синтова

Ръководител на проекта: проф. д-р Маргарита Баснарова

 

Два спектакъла с фрагменти от операта „Сватбата на Фигаро“ от В. А. Моцарт с АСО – държавен изпит /видоизменен проект, одобрен за реализация през 2016 г./

Ръководител на проекта: доц. д-р Деян Павлов

 

„Спектакли на операта „Алчина“ от Г. Ф. Хендел“

Ръководител на проекта: доц. д-р Виолета Горчева

 

 

Теоретико-композиторски и диригентски факултет

 

Европейско ателие за студенти по композиция 

Ръководител на проекта: проф. д-р Филип Павлов

 

Академичен форум „Интегрална музикална теория“ 2017 /международна конференция/

Ръководител на проекта: доц. д-р Весела Бояджиева

 

Лекционен курс „Музика без граници“ 2017, лектор проф. д-р Иванка Стоянова

Ръководител на проекта: доц. д-р Весела Бояджиева

 

Симфонични шедьоври – цикъл концерти – чествания на бележити композитори

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Георги Патриков

 

Дипломен концерт с хор и оркестър на студентите от V курс Хорово дирижиране

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Ванилия Кисьова

 

Студиен звукозапис на оркестрова музика

Ръководител на проекта: доц. д-р Павел Стефанов

 

Международна конференция „Иновации в музикалния бизнес“

Ръководител на проекта: доц. д-р Момчил Георгиев

 

„От песен към художествена форма в инструменталната музика“, монография, автор доц. д-р Снежина Врангова

Ръководител на проекта: доц. д-р Снежина Врангова

 

Обучителен семинар „Звукова реставрация на музикални архиви“

Ръководител на проекта: доц. д-р Кремена Ангелова

 

Органът като инструмент и интерпретация

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Илия Граматиков

 

Музикално-терапевтични техники

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Илия Граматиков

 

Презентация на специалностите от ТКДФ в училищата по изкуствата в страната

Ръководител на проекта: проф. д-р Ростислав Йовчев

 

Докторантски четения 2017, І част Научна конференция

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

„Академични пролетни четения – 2017“, седмо издание /I част/ - научен форум на преподавателите по история на музиката и музикален фолклор, с международно участие. Съставяне на сборник с докладите то сесията

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова

 

„Академични пролетни четения – 2017“ – седмо издание /II част/

Ръководител на проекта: проф. д-р Емилия Коларова