Стипендии

Уважаеми студенти,

през учебната 2016/2017 година ще имате възможност да кандидатствате за стипендии - по ПМС № 90

Приключи кандидатстването за стипендии и специални стипендии осигурени на НМА, като партньор на Министрество на образованието и науката, по програма "Развитие на човешките ресурси".

В сайта на Национална музикална академия ще може да намирате навременна и точна информация за сроковете за кандидатстване и подаване на хартиените носители на документи. Своевременно ще бъдете информирани и за всяка промяна, ако има такава от предишните кампании.

За Ваше удобство Ви напомняме сайта на проекта - http://eurostipendii.mon.bg/

За въпрпоси относно кандидатстване за стипендия по ПМС № 90 - Лили Попова - 4409 791

За въпрпоси относно кандидатстване за Европейски стипендии и стипендии за специални  постижения - Ива Мавродиева - Ръководител на проекта - тел. 4409 773