90 години Национална музикална академия 1921 - 2011

На редовно заседание на Академичния съвет на НМА на 10 март 2010 год., бе утвърдена програмата за юбилейните чествания през цялата година. Национална музикална академия си запазва правото на промени.

 

П Р О Г Р А М А

за отбелязване 90-годишнината на

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

“ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

 

1. СЕДМИЦА, ПОСВЕТЕНА НА ЮБИЛЕЯ

(07-11 ноември 2011 г.)

 

1.1. ТЪРЖЕСТВЕН ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ

Академичен симфоничен оркестър и солисти – студенти от НМА

Концертна зала на НМА, 09.11.2011 г. от 19.00 часа.

 

1.2. ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СЕСИЯ

10-11.11.2011 г.

“ARS MUSICA И ИЗКУСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

90 години държавно висше музикално образование в България

І. Преломът в музикалното писмо и образование в българското Ново време. Държавната музикална академия като европейски тип училище

ІІ. Музикалната наука: философски, исторически, теоретични аспекти на музиката

ІІІ. Музикалната интерпретация като поетика и практика: инструментализъм, вокално изкуство, танц

За участие в научната сесия ще бъдат поканени преподаватели, докторанти и студенти от НМА и музиколози от научни и образователни институции от страната и чужбина

Материалите от научната сесия ще бъдат публикувани в юбилейно печатно издание.

 

1.3. ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В НМА

Гости и журналисти да се запознаят с материалната база, обучението по специалности и постиженията в музикалното изкуство на студентите.

 

1.4. ФИЛМ ЗА 90-ГОДИШНИНАТА НА НМА

Представяне на филм на Българската национална телевизия за Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”.

 

1.5. ГОСТИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

За участие в официалните изяви (юбилейни концерти, научна сесия и др.) да бъдат поканени представители на висши училища, с които НМА има вече връзки или предстои установяването на такива (Виена, Москва, Санкт Петербург и др.). 

2. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ В ЮБИЛЕЙНАТА ГОДИНА

 

2.1. Тържествен концерт на Студентския симфоничен оркестър на НМА в рамките на международния фестивал „Софийски музикални седмици”

Зала „България”, 27.05.2011, под диригентството на Д. Павлов

 

2.2. Участие на изявени студенти от НМА като солисти на Софийската филхармония 

Зала „България”, 30.06.2011.

 

2.3. Постановка на операта “Вълшебната флейта” от В. А. Моцарт Солисти – студенти от НМА, постановъчен екип – доц. Ивайло Кринчев, гл.ас. Стефан Донев

Спектакли на сцената на Националния център за музика и балет “Стефан Македонски” – София, 12 и 14 април 2011 г.

 

2.4. Постановка на операта ”Дон Паскуале” от Г. Доницети

Солисти – студенти от НМА, постановъчен екип – проф. Павел Герджиков и доц. Христо Игнатов

Спектакли на сцената на Бургаската опера, юни 2011 г.

 

2.5. Постановка на мюзикъла “Магьосникът от Оз”

Студенти от специалност “Поп и джаз изкуство” в НМА, постановка – проф. Андрей Аврамов

Спектакъл на сцената на Младежкия театър “Н. Бинев” – София, юни 2011 г.

 

 

3. ПРОГРАМА ЗА ЮБИЛЕЙНАТА ГОДИНА

 

3.1. Всички по-значителни концертни изяви на студенти и преподаватели от НМА през календарната 2011 г. да бъдат посветени на 90-годишния юбилей и рекламирани по подходящ начин.

 

3.2. На всички прояви, в рекламните материали (афиши, брошури, дискове, юбилейни листове, издателски материали и др.) да се поставя логото „90 години Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”.

 

3.3. Да се осъществят контакти с радио и телевизионни медии за отбелязване на юбилея в програмите за изкуство и култура чрез представяне на видни професори, както и на бивши и настоящи възпитаници на НМА, разнесли славата на българското музикално изкуство по света.

 

3.4. Да се поканят възпитаници на НМА, реализирани в международен мащаб, за провеждане на майсторски класове и благотворителни концерти и спектакли.

 

3.5. Да се организира цикъл от форуми за показване на резултатите от преподавателската работа под надслов „Класът на…”.

 

3.6. Да се организира цикъл от лекции на изтъкнати професори – доктор хонорис кауза на НМА.

 

3.7. Майсторски клас на Майстерзенгерин Анна Томова-Синтова – Доктор хонорис кауза на НМА (есента на юбилейната година).

 

3.8. По договореност с ръководството на Софийска филхармония да се съчетае гостуването на Родион Шчедрин в България с покана за провеждане на майсторски клас по съвременна композиция и да му се присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза”.

 

3.9. Втори международен конкурс “Дуо пеене-пиано”, посветен на Густав Малер – съвместен проект с Австрийското посолство и Виенската академия за изкуство, през м. май 2011 г.

 

3.10. Да се организират концертни изяви на студенти от Инструменталния факултет извън залите на НМА (Чешки център, Национална художествена галерия, Градска художествена галерия, Къща-музей „Панчо Владигеров”, СБК и др.).

 

3.11. Да се издадат рекламни дискове с кратки части от изпълнения на студенти – лауреати. Дисковете да бъдат придружени от юбилеен лист с фотоси.

 

3.12. Петъчните концерти на Академичния симфоничен оркестър с диригенти-студенти от класа по оперно-симфонично дирижиране и солисти-студенти от Инструменталния и Вокалния факултети.

 

3.13. Абсолвентски концерт на класа по хорово дирижиране, с участието на Академичния симфоничен оркестър и Смесения хор на НМА, м. май 2011.

 

3.14. Постановки на Учебния оперен театър на НМА:

- Операта “Любовен еликсир” от Гаетано Доницети, м. февруари 2011 г., гр. Видин, постановъчен екип – проф. Павел Герджиков, доц. Атанас Варадинов;

- Операта “Така правят всички жени” от В. А. Моцарт, м. май 2011 г., 4 спектакъла в Бургас и Видин, постановъчен екип – доц. Христо Игнатов и ас. Александър Текелиев.

 

3.15. Представяне творческата продукция на Вокалния факултет:

- Абсолвентски концерт, м. юни 2011 г., Концертна зала НМА;

- Концерт на класовете по камерно пеене.

 

3.16. Представяне на творчеството на композитори–преподаватели в специалност “Поп и джаз изкуство”:

- проф. Мария Ганева, м. март 2011 г., зала “Алтернатива”;

- Вячеслав Кушев, 28.01.2011 г., зала СБК;

- Александър Бръзицов, м. април 2011 г., зала “Алтернатива”.

Участват студенти от класа на доц. Алис Боварян.

 

3.17. Представяне творческата продукция на специалност “Поп и джаз изкуство”:

- Пролетен концерт на катедрата, м. май, голямата зала на НМА;

- Съвместна продукция на студенти по китара, бас и ударни инструменти на проф. Симеон Венков, проф. Христо Йоцов, ас. Цветан Недялков и ас. Иван Стоянов, м. април 2011 г., зала “Алтернатива”;

- Концерт на студентите от класа на доц. Алис Боварян с Младежки оркестър гр. Бургас, диригент Левон Манукян, м. октомври 2011 г., зала НМА;

- Съвместна продукция на студентите от класа на проф. Христо Йоцов и доц. Стефка Оникян, м. март, зала “Алтернатива”;

- В клуб “Библиотеката” – всеки четвъртък, петък и събота участва група студенти от І курс на специалност “Поп и джаз изкуство”.